Belastingwijzigingen 2023

Op 20 december heeft de Eerste Kamer ingestemd met het pakket Belastingplan 2023. Belangrijke wijzigingen zijn het verhogen van de arbeidskorting, het verlagen van het tarief in de eerste schijf in de inkomstenbelasting, de verhoging van het opstaptarief van de vennootschapsbelasting en de verhoging van de vliegbelasting. Ook worden enkele regelingen afgeschaft. […]

Door |2022-12-30T10:30:00+00:00december 30th, 2022|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Belastingwijzigingen 2023

Vragen over betaald ouderschapsverlof

Sinds 2 augustus 2022 kunnen werknemers betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van het UWV krijgen. Veel werkgevers hebben praktische vragen over deze uitkering. Hoe werkt het als een ouder nog maar een halve werkweek betaald ouderschapsverlof kan opnemen? En hoe doe ik een 2e of 3e betaalverzoek zonder de uitkering opnieuw aan te [...]

Door |2022-12-27T10:30:00+00:00december 27th, 2022|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Vragen over betaald ouderschapsverlof

Opmerkelijke belastingconstructies

Het kabinet wil opmerkelijke belastingconstructies aanpakken. Hiervoor is het ministerie van Financiën een project gestart. Eerst worden de opmerkelijke belastingconstructies in kaart gebracht. Het ministerie roept alle Nederlanders op om opmerkelijke constructies aan te dragen. Een selectie wordt het voorjaar van 2023 gepresenteerd en vervolgens aangepakt. […]

Door |2022-12-22T10:30:00+00:00december 22nd, 2022|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Opmerkelijke belastingconstructies

Overuren verplicht uitbetalen?

In een arbeidsovereenkomst wordt vaak bepaald dat overuren die niet expliciet op verzoek van de werkgever worden gemaakt niet worden vergoed, dus deel uitmaken van het overeengekomen salaris. Maar wat nu als in zo’n situatie de werknemer structureel 25 tot 50 procent meer werkt dan de overeengekomen arbeidsduur. Kan de werkgever dan betaling van overuren [...]

Door |2023-01-23T10:16:29+00:00december 20th, 2022|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Overuren verplicht uitbetalen?

Voorkom einde jubelton

De eenmalig verhoogde vrijstelling schenkbelasting (€ 106.671) voor de eigen woning wordt per 1 januari 2023 fors verlaagd en vervalt in 2024. Maar als u snel actie onderneemt, kunt u toch nog optimaal van de vrijstelling gebruikmaken. Van belang is dat u in 2022 een deel van dit bedrag ontvangt en de rest in 2023. [...]

Door |2022-12-16T10:30:00+00:00december 16th, 2022|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Voorkom einde jubelton

Verhoogde vrije ruimte en renteloze lening

Een werkgever kan de verhoogde vrije ruimte in 2023 gebruiken voor het rentevoordeel dat de werknemer heeft bij een renteloze lening van de werkgever. Dit geldt ook als de lening vóór 2023 is aangegaan en voor een (gedeeltelijke) kwijtschelding van de lening. Dit is aan de orde geweest bij de behandeling van het Belastingplan 2023. [...]

Door |2022-12-13T10:30:00+00:00december 13th, 2022|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Verhoogde vrije ruimte en renteloze lening

Kerstpakketten in de werkkostenregeling

Loon is alles wat een werknemer krijgt uit zijn dienstbetrekking. Dit geldt ook voor het kerstpakket. Het kerstpakket is loon in natura. De werkgever kan kiezen of hij het kerstpakket behandelt als loon voor de werknemer of dat hij het aanwijst als eindheffingsloon in de werkkostenregeling.  […]

Door |2022-12-08T10:30:00+00:00december 8th, 2022|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Kerstpakketten in de werkkostenregeling

Vastgoed in Box 3

In 2023 wordt aangesloten bij de werkelijke vermogensmix. Op alle beleggingen, ook vastgoed, is het forfaitaire rendementspercentage (6,17%) voor overige bezittingen van toepassing. Voor veel verhuurd vastgoed betekent dat een forse belastingverhoging. Onlangs zijn Kamervragen beantwoord over de Overbruggingswet Box 3. […]

Door |2022-12-06T10:30:00+00:00december 6th, 2022|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Vastgoed in Box 3

UBO-register tijdelijk op slot

Onlangs heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een belangrijke uitspraak gedaan over het UBO-register. In dat register staat wie de eigenaar is van een organisatie, of wie zeggenschap of een belang heeft. Het register helpt om criminele activiteiten te voorkomen en bij het opsporen van onder andere fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Maar [...]

Door |2022-12-02T10:30:00+00:00december 2nd, 2022|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor UBO-register tijdelijk op slot
Ga naar de bovenkant