Formulier personeelsmutatie

Personeelsmutaties kunt u aan ons doorgeven door middel van dit formulier. Graag alle velden invullen. Uw aanvraag wordt zo snel mogelijk verwerkt.

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam: (verplicht)
E-mail bedrijf: (verplicht)
 
Gegevens werknemer
Indiensttredingsdatum: (verplicht)
Burgerservicenummer: (verplicht)
Geslacht: manvrouw
Voorletter(s): (verplicht)
Tussenvoegsel(s):
Achternaam: (verplicht)
Adres: (verplicht)
Postcode: (verplicht)
Plaats: (verplicht)
Geboortedatum: (verplicht)
Burgerlijke staat:
 
Heeft u overige gegevens van deze werknemer die voor ons van belang zijn voor het invoeren in de salarisadministratie? Deze gegevens kunt u hieronder reeds ingeven:
Bruto loon:
IBAN:
Periodiek:
Functie:
Functieomschrijving:
Overige gegevens:
Loonheffingskorting: