september 2019 Nieuwe Kleineondernemersregeling soms onvoordelig

De Kleineondernemersregeling (KOR) wijzigt op 1 januari 2020. De KOR wordt dan een btw-vrijstelling zonder btw-aftrekrecht in plaats van een vermindering op de af te dragen btw. Heeft u nu ontheffing van de administratieve verplichtingen                                        [...]