NOW-regeling klaar, loketten bijna open

De voorwaarden van deze Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) zijn in de ochtend van 31 maart 2020 bekend gemaakt. UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april een aanvraag kunnen indienen. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.   […]

Door |2020-03-31T10:38:57+00:00maart 31st, 2020|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor NOW-regeling klaar, loketten bijna open

BV betaalt advocaatkosten DGA: BTW aftrekbaar?

Een financieel adviseur (DGA) opereert vanuit een eigen BV. Een relatie waarmee hij samenwerkt, raakt betrokken bij een tweetal faillissementen. De DGA wordt zelf verdacht van betrokkenheid bij faillissementsfraude, maar wordt vrijgesproken. De BV heeft de advocaatkosten voor de DGA betaald. De Belastingdienst weigert aftrek van de BTW over deze kosten. Terecht? […]

Door |2020-03-31T09:30:00+00:00maart 31st, 2020|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor BV betaalt advocaatkosten DGA: BTW aftrekbaar?

Tijdelijke noodregeling zelfstandige ondernemers 30 maart 2020 van start

Het kabinet wil in de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Eén van de maatregelen is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). Deze regeling ondersteunt zelfstandige ondernemers, onder wie zzp’ers, met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor [...]

Door |2020-03-28T08:29:52+00:00maart 27th, 2020|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Tijdelijke noodregeling zelfstandige ondernemers 30 maart 2020 van start

Tegemoetkoming schade COVID-19

Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de Kabinetsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Lijdt u schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kunt u via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen. […]

Door |2020-03-31T13:23:47+00:00maart 27th, 2020|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Tegemoetkoming schade COVID-19

Lage WW-premie: termijn schriftelijk vastleggen verlengd

Om de lage WW-premie toe te mogen passen voor werknemers die voor onbepaalde tijd bij u in dienst zijn, moet u een schriftelijke arbeidsovereenkomst hebben. Voor werknemers die op 31 december 2019 bij u in dienst waren, moest u dat voor 1 april 2020 in orde maken. Deze termijn is verlengd. […]

Door |2020-03-27T10:30:00+00:00maart 27th, 2020|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Lage WW-premie: termijn schriftelijk vastleggen verlengd

Papieren schenking belast

Een nicht ontvangt van haar oom bij notariële akte van schuldigerkenning een papieren schenking van € 50.000. Over de hoofdsom vergoedt de oom jaarlijks 6% rente. Het schuldig erkende bedrag is te allen tijde aflosbaar maar pas opeisbaar bij zijn overlijden. Bij zijn faillissement, surseance van betaling, onder curatele stelling of het verlies van het [...]

Door |2020-03-24T10:30:00+00:00maart 24th, 2020|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Papieren schenking belast

Gedeeltelijke ontbinding arbeidsovereenkomst?

Een schoonmaakster werkte op twee locaties, 10 uur per locatie. Als een van de locaties wordt gesloten, wijst de werkgever haar voor deze 10 uur een andere locatie toe. Daar verschijnt ze niet, naar haar zeggen omdat zij deze niet (tijdig) kan bereiken met de haar ter beschikking staande vervoermiddelen. Werkgever en werknemer komen er [...]

Door |2020-03-19T10:30:00+00:00maart 19th, 2020|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Gedeeltelijke ontbinding arbeidsovereenkomst?

Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). Deze periode kan eenmalig worden verlengd met nog eens drie maanden. […]

Door |2020-03-18T13:15:00+00:00maart 18th, 2020|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. […]

Door |2020-03-18T13:10:00+00:00maart 18th, 2020|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers

Noodloket voor ondernemers

Er komt een noodloket voor een tegemoetkoming in de vorm van een gift van € 4.000,- voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. Dit als noodvoorziening op de overige maatregelen. […]

Door |2020-03-18T13:05:00+00:00maart 18th, 2020|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Noodloket voor ondernemers
Ga naar de bovenkant