Rechtsherstel box 3-heffing

De hoogste rechter heeft geoordeeld dat het sinds 2017 geldende box 3-stelsel onrechtmatig is, maar geeft geen rechtsregel hoe het werkelijk behaalde rendement precies moet worden vastgesteld. Het ministerie van Financiën werkt met man en macht aan een werkbare oplossing. Waarom is dat zo lastig? […]

Door |2022-01-28T10:30:00+00:00januari 28th, 2022|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Rechtsherstel box 3-heffing

Advieskosten bedrijfsoverdracht binnen familie

Stel, u wilt als directeur-grootaandeelhouder (DGA) bedrijfsopvolging naar uw kinderen gaan realiseren. Daarvoor gelden fiscale uitstel- en vrijstellingsregelingen. Bij de voorbereiding, begeleiding en uitvoering van de bedrijfsopvolging krijgt u van de notaris, de accountant, de belastingadviseur of van een waarderingsdeskundige facturen. Zijn deze kosten eigenlijk aftrekbaar? De Belastingdienst vindt van niet. […]

Door |2022-01-25T10:30:00+00:00januari 25th, 2022|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Advieskosten bedrijfsoverdracht binnen familie

STAP-budget aanvragen

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van maximaal € 1.000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Ze kunnen deze subsidie gebruiken voor het volgen van een training, cursus of opleiding om zo goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. De subsidie heet STAP. Dit staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie. […]

Door |2022-01-20T10:30:00+00:00januari 20th, 2022|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor STAP-budget aanvragen

Onzakelijke bevoordeling kinderen

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) op leeftijd wil zijn kinderen laten participeren in zijn holding-BV, die voornamelijk belegt. De adviseur stelt een constructie voor, waarbij vader zijn aandelen inbrengt in een nieuwe holding tegen uitreiking van preferente aandelen die 1% rendement geven. De kinderen storten ieder € 50.000 op gewone aandelen in de nieuwe holding. Het gehele [...]

Door |2022-01-18T10:30:00+00:00januari 18th, 2022|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Onzakelijke bevoordeling kinderen

Handreiking vrijstelling thuiswerken 2022

Vanaf 1 januari 2022 mag u de werknemer een onbelaste vergoeding geven voor thuiswerkkosten. Hiervoor geldt een gerichte vrijstelling van € 2 per thuisgewerkte dag. De vergoeding is bedoeld voor de extra kosten voor water- en elektriciteitsgebruik, verwarming, koffie, thee en toiletpapier. U kunt de vrijstelling ook toepassen als een werknemer slechts een deel van [...]

Door |2022-01-14T10:30:00+00:00januari 14th, 2022|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Handreiking vrijstelling thuiswerken 2022

Fiscale maatregelen coalitieakkoord Rutte IV

Op 15 december 2021 is het coalitieakkoord “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst“ gepresenteerd. Voor de komende jaren zijn forse fiscale ingrepen opgenomen. We geven een overzicht van de belangrijkste maatregelen voor het MKB. […]

Door |2022-01-11T10:30:00+00:00januari 11th, 2022|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Fiscale maatregelen coalitieakkoord Rutte IV

Vermogensheffing in 2017 en 2018 onrechtmatig

Een echtpaar had in 2017 en 2018 een vermogen in box 3 van meer dan € 750.000. Hierover werd in 2017 en in 2018 circa € 12.000 inkomstenbelasting geheven. Het werkelijk rendement was € 6.612 in 2017 en € 3.528 in 2018. Het echtpaar nam deel aan de massaal bezwaarprocedures over deze jaren. De hoogste [...]

Door |2022-01-06T10:30:00+00:00januari 6th, 2022|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Vermogensheffing in 2017 en 2018 onrechtmatig

Aanpassing huur bedrijfsruimte wegens lockdown

De hoogste rechter heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of en, zo ja, op welke wijze de overeengekomen huurprijs kan worden verminderd als een huurder van bedrijfsruimte, die voor zijn omzet afhankelijk is van de komst van publiek, deze ruimte niet of slechts in geringe mate kan exploiteren als gevolg van overheidsmaatregelen in verband [...]

Door |2022-01-14T09:42:06+00:00januari 4th, 2022|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Aanpassing huur bedrijfsruimte wegens lockdown
Ga naar de bovenkant