Dienstbetrekking minderheidsaandeelhouder?

Een BV (hierna: BV X) heeft vier holdings als aandeelhouders. Twee holdings, met elk 24% van de aandelen, voeren de directie van BV X op basis van een managementovereenkomst. Elke holding heeft een directeur-grootaandeelhouder (DGA) met een arbeidsovereenkomst. De Belastingdienst legt na een controle naheffingsaanslagen loonheffing op, omdat de DGA’s bij BV X in dienstbetrekking [...]

Door |2022-02-25T10:30:00+00:00februari 25th, 2022|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Dienstbetrekking minderheidsaandeelhouder?

Ontbinding arbeidsovereenkomst tijdens ziekte

Een werkgever verzoekt de rechter de arbeidsovereenkomst met een werknemer te ontbinden. Er is namelijk sprake van een verstoorde arbeidsverhouding en herplaatsing is niet meer mogelijk. Daarbij valt zowel de werkgever als de werknemer geen verwijt te maken. De werknemer zit echter ziek thuis. […]

Door |2022-02-22T10:30:00+00:00februari 22nd, 2022|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Ontbinding arbeidsovereenkomst tijdens ziekte

Aangaan huwelijkse voorwaarden: schenking?

Een dame is met haar ernstig zieke man huwelijkse voorwaarden aangegaan, met als gevolg dat uiteindelijk niet 50% maar 90% van het gezamenlijke vermogen aan haar toekwam. Kort daarna is haar man overleden. Volgens de Belastingdienst moet ze toch over 50% in plaats van 10% erfbelasting betalen.   […]

Door |2022-03-21T12:29:08+00:00februari 17th, 2022|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Aangaan huwelijkse voorwaarden: schenking?

Oproepkracht eist achterstallig loon

Een chauffeur start op 6 december 2020 als oproepkracht bij een werkgever. Van 7 tot 16 december 2020 heeft hij 61,15 uur gewerkt, maar hij heeft tot eind 2021 door omstandigheden geen salaris ontvangen. Bij de rechter claimt hij achterstallig salaris, 50% wettelijk verhoging, wettelijke rente, buitengerechtelijke incassokosten en proceskosten. […]

Door |2022-02-15T10:30:00+00:00februari 15th, 2022|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Oproepkracht eist achterstallig loon

Voortgang rechtsherstel vermogensheffing

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de met ingang van 1 januari 2017 geldende vermogensrendementsheffing in de inkomstenbelasting (box 3) onrechtmatig is. Inmiddels heeft de Belastingdienst de massale bezwaarprocedures tegen box 3 collectief gegrond verklaard. Wat de gevolgen hiervan zijn voor individuele aanslagen is nog onduidelijk. Er zijn 84 kamervragen beantwoord [...]

Door |2022-02-11T10:30:00+00:00februari 11th, 2022|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Voortgang rechtsherstel vermogensheffing

Vergoeding reiskosten belast

De werknemers van een VOF voerden schoonmaakwerkzaamheden uit in de horeca en in vakantieparken. De VOF heeft onbelaste reiskostenvergoedingen aan haar werknemers uitbetaald. Er zijn in de administratie geen declaraties van werknemers en geen overzichten waaruit blijkt hoe de vergoedingen zijn vastgesteld. De Belastingdienst legt een naheffingsaanslag loonheffingen op. Een rechtszaak volgt. […]

Door |2022-02-08T10:30:00+00:00februari 8th, 2022|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Vergoeding reiskosten belast

DGA en meestverdienende werknemer

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) ontvangt van zijn holding een salaris van € 70.000. De holding bezit 25% van de aandelen in een tussenholding, die een aantal 100%-dochtervennootschappen heeft waarvoor de DGA ook werkzaamheden verricht. De holding krijgt daarvoor van de tussenholding een management fee van € 156.000. De Belastingdienst corrigeert het salaris van de DGA naar [...]

Door |2022-02-01T10:30:00+00:00februari 1st, 2022|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor DGA en meestverdienende werknemer
Ga naar de bovenkant