Uitkering betaald ouderschapsverlof

Op dit moment krijgen werknemers in Nederland hun ouderschapsverlofuren niet uitbetaald. Dit verandert door een nieuwe Europese richtlijn die voorziet in 2 maanden betaald ouderschapsverlof. De wet betaald ouderschapsverlof treedt op 2 augustus 2022 in werking. In het Coalitieakkoord is afgesproken dat de in de Wet betaald ouderschapsverlof geregelde uitkering van 50% wordt verhoogd naar 70%. [...]

Door |2022-03-31T09:30:00+00:00maart 31st, 2022|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Uitkering betaald ouderschapsverlof

Afgezonderd particulier vermogen

Een dame draagt haar woning over aan een stichting, waarna ze de woning gaat huren. Haar broer is voorzitter en secretaris van de stichting, zijn zoon is de penningmeester. Omdat de dame regelmatig in een zorginstelling verblijft, wordt de woning af en toe tijdelijk aan studenten verhuurd. De vraag is, of nog sprake is van [...]

Door |2022-03-29T09:30:00+00:00maart 29th, 2022|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Afgezonderd particulier vermogen

Tot 1 april 2022 uitstel van betaling vragen

Ondernemers die door de coronacrisis zijn geraakt kunnen sinds maart 2020 op een laagdrempelige wijze uitstel van betaling van hun nieuw opkomende belastingverplichtingen krijgen. Deze uitstelmogelijkheid loopt af op 1 april 2022. De opgebouwde belastingschuld mag in vijf jaar worden afgelost met ingang van 1 oktober 2022. Tot en met 31 maart 2022 kunt u [...]

Door |2022-03-25T10:30:00+00:00maart 25th, 2022|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Tot 1 april 2022 uitstel van betaling vragen

Dienstwoning, huisvesting en inwoning

Als u een woonruimte ter beschikking stelt aan een werknemer, kan een nihilwaardering van toepassing zijn. Hiervoor gelden voorwaarden. Voldoet de werkgever niet aan de voorwaarden, dan moet de werkgever een bedrag bij het loon tellen. De hoogte van deze bijtelling is afhankelijk van de situatie. […]

Door |2022-03-22T10:30:00+00:00maart 22nd, 2022|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Dienstwoning, huisvesting en inwoning

Vrijstelling erfbelasting werkneemster?

Een dame heeft gedurende 15 jaar, tot zijn overlijden, een alleenstaande oudere man verzorgd. Daarvoor kreeg ze geen vergoeding. Van een affectieve relatie was geen sprake. Na zijn overlijden ontvangt ze op basis van zijn testament een legaat van € 50.000. Ze doet voor het gehele bedrag een beroep op de werknemersvrijstelling.  De Belastingdienst past [...]

Door |2022-03-17T10:30:00+00:00maart 17th, 2022|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Vrijstelling erfbelasting werkneemster?

Bijtelling privégebruik auto na 60 maanden

Na de 1e periode van 60 maanden waarin recht bestaat op een verlaagde bijtelling, moet u jaarlijks bekijken wat de geldende regels op dat moment zijn. Als u volgens de dan geldende wetgeving recht hebt op een verlaging, geldt die alleen voor dat betreffende kalenderjaar en niet nogmaals voor 60 maanden. We kijken naar auto’s [...]

Door |2022-03-15T10:30:00+00:00maart 15th, 2022|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Bijtelling privégebruik auto na 60 maanden

Verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning

Iedereen tussen 18 en 40 jaar kan eenmaal in zijn leven een beroep doen op een verhoogde vrijstelling schenkbelasting van per schenker maximaal € 106.671 (bedrag 2022) bij een schenking voor een eigen woning. De regering wil de vrijstelling afschaffen. Dat kan vanwege automatisering pas per 1 januari 2024. Een verlaging per 1 januari 2023 [...]

Door |2022-03-11T10:30:00+00:00maart 11th, 2022|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning

Terug naar het werk: carpoolen?

Nu het thuiswerkadvies is vervallen, zullen medewerkers weer vaker naar uw bedrijf komen. Mag u eigenlijk een onbelaste reiskostenvergoeding geven als werknemers met elkaar meerijden naar het werk? En wanneer is sprake van ‘vervoer vanwege de werkgever’? […]

Door |2022-03-08T10:30:00+00:00maart 8th, 2022|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Terug naar het werk: carpoolen?

Afwaardering bedrijfsmiddelen wegens energietransitie?

De overheid gaat de komende jaren werk maken van de energietransitie. Nieuwe eisen in verband met verduurzaming kunnen er toe leiden dat veel bestaande kantoren, fabrieken, machines en voertuigen versneld in waarde dalen. Over de fiscale aspecten zijn onlangs Kamervragen beantwoord. We geven een samenvatting. […]

Door |2022-03-15T10:13:26+00:00maart 3rd, 2022|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Afwaardering bedrijfsmiddelen wegens energietransitie?

Vrijstelling arbovoorzieningen gewijzigd

Vanaf 1 januari 2022 geldt geen gerichte vrijstelling meer voor alle arbovoorzieningen. De gerichte vrijstelling geldt alleen nog voor arbovoorzieningen die verplicht zijn volgens de Arbeidsomstandighedenwet. Welke voorzieningen kunt u nog wel, en welke niet meer, belastingvrij verstrekken? […]

Door |2022-03-01T10:30:00+00:00maart 1st, 2022|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Vrijstelling arbovoorzieningen gewijzigd
Ga naar de bovenkant