Update handreiking fiets van de zaak

Voor de fiets die de werkgever voor privégebruik ter beschikking stelt aan de werknemer geldt een bijtelling van 7%. De bijtelling is ook van toepassing op de elektrische fiets en de speed pedelec, maar geldt niet als de werknemer de fiets alleen mag gebruiken voor dienstreizen. De handreiking van de Belastingdienst is aangepast. […]

Door |2022-10-27T09:30:00+00:00oktober 27th, 2022|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Update handreiking fiets van de zaak

Mondelinge aanzegging toch geldig?

Een werknemer bij een betonleverancier met een contract voor zes maanden krijgt na bijna vijf maanden van de directeur te horen dat zijn contract niet wordt verlengd. Na afloop van zijn tijdelijke contract heeft hij direct een baan bij een ander bedrijf. Toch claimt hij de wettelijke aanzegvergoeding, omdat de aanzegging niet schriftelijk maar mondeling [...]

Door |2022-10-25T09:30:00+00:00oktober 25th, 2022|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Mondelinge aanzegging toch geldig?

Gebruikelijk loon DGA tijdsevenredig?

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een bouwtechnisch adviesbureau ontvangt een uitkering van het UWV van bijna € 20.000. Uit zijn BV krijgt hij geen salaris. Een belastingcontrole leidt tot een inkomenscorrectie van het gebruikelijk loon, destijds € 44.000. De DGA heeft in het betreffende jaar maar vier maanden gewerkt. Is het gebruikelijk loon te hoog vastgesteld? [...]

Door |2022-10-18T09:30:00+00:00oktober 18th, 2022|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Gebruikelijk loon DGA tijdsevenredig?

Minuren corona ten laste van overwerkuren?

Vanwege de lockdown tijdens de coronapandemie heeft een werkgever in de slagerijbranche onvoldoende werk voor alle medewerkers. Hij boekt bij een inpakster de daardoor niet-gewerkte uren af op haar opgebouwde tijd-voor-tijd saldo. Ze protesteert en gaat met hulp van de vakbond naar de rechter. […]

Door |2022-10-13T09:30:00+00:00oktober 13th, 2022|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Minuren corona ten laste van overwerkuren?

Ruimer uitstelbeleid Belastingdienst

Het kabinet wil meer doen om ondernemers met tijdelijke betalingsproblemen te ondersteunen. Daarom wordt het beleid over betalingsregelingen van de Belastingdienst per 1 oktober 2022 versoepeld. Zo kan er meer maatwerk worden geboden als de situatie van een ondernemer daar om vraagt. De versoepelingen zijn vooral gericht op de kleinere bedrijven. […]

Door |2022-10-11T09:30:00+00:00oktober 11th, 2022|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Ruimer uitstelbeleid Belastingdienst

Minimumloon stijgt met 10,15 procent

Het kabinet wil werken lonender maken en voert voor het eerst sinds de invoering in 1969 een extra verhoging door van het minimumloon. Het minimumloon gaat op 1 januari 2023, in tegenstelling tot eerdere plannen, in één keer omhoog met 10,15%. Het kabinet verwacht een overloopeffect, waardoor ook werknemers met een inkomen vlak boven het [...]

Door |2022-10-07T09:30:00+00:00oktober 7th, 2022|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Minimumloon stijgt met 10,15 procent
Ga naar de bovenkant