Werkgever schrapt vaste onkostenvergoeding

Een werkgever verandert de manier waarop een bestaande onkostenvergoeding wordt betaald. Werknemers krijgen niet langer een vaste vergoeding per maand, deels netto en deels bruto, maar een onkostenvergoeding op declaratiebasis. De rechter beantwoordt de vraag of dat mag. […]

Door |2023-01-31T10:30:00+00:00januari 31st, 2023|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Werkgever schrapt vaste onkostenvergoeding

UBO-register blijft dicht

Na een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie is het UBO-register tijdelijk op slot gegaan. Inmiddels heeft het Ministerie van Financiën de uitspraak zorgvuldig geanalyseerd. Het rapporteert nu de uitkomsten en de praktische gevolgen van de uitspraak voor het Nederlandse rechtssysteem. […]

Door |2023-01-27T10:30:00+00:00januari 27th, 2023|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor UBO-register blijft dicht

Concurrentiebeding werkt

Een bedrijfsmakelaar heeft een vast contract als junior vastgoedconsultant. In het contract is een concurrentiebeding van een jaar voor de regio met boeteclausule opgenomen. Na 1,5 jaar wordt gesproken over toetreding als partner. Als dat niet doorgaat, downloadt hij alle dossiers, neemt ontslag en gaat aan de slag voor een concurrent in dezelfde plaats in [...]

Door |2023-01-24T10:30:00+00:00januari 24th, 2023|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Concurrentiebeding werkt

Urenoverzicht ondernemer geschrapt

Naast een  dienstverband van 0,6 FTE, drijft iemand een onderneming in de vorm van een eenmanszaak. Als ondernemer is hij lid van enkele raden van toezicht en verricht hij advieswerk. De Belastingdienst schrapt het urenoverzicht op basis waarvan de ondernemer zelfstandigenaftrek heeft geclaimd. De ondernemer gaat in beroep bij de belastingrechter. […]

Door |2023-01-19T10:30:00+00:00januari 19th, 2023|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Urenoverzicht ondernemer geschrapt

Fiscale regelingen bedrijfsopvolging op de schop

Een bedrijfsoverdracht is een belangrijk moment in het bestaan van een onderneming. En belastingheffing als gevolg van een bedrijfsopvolging kan de continuïteit van een onderneming in gevaar brengen. Daarom zijn er fiscale regelingen voor de bedrijfsoverdracht. Het CPB heeft geconcludeerd dat deze niet optimaal werken. Het kabinet komt nu met een voorlopig standpunt en een [...]

Door |2023-01-17T10:30:00+00:00januari 17th, 2023|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Fiscale regelingen bedrijfsopvolging op de schop

Gebruikelijk loon DGA

In 2023 mag het gebruikelijk loon van een directeur-grootaandeelhouder (DGA) niet meer slechts 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking bedragen. U moet het gebruikelijk loon vaststellen op 100% van dat loon. De doelmatigheidsmarge van 25% is vervallen. Wat betekent dit? […]

Door |2023-01-13T10:30:00+00:00januari 13th, 2023|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Gebruikelijk loon DGA

Hoofdlijnen tegemoetkoming energiekosten MKB

Het kabinet heeft in oktober 2022 de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aangekondigd. De TEK biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor MKB-ondernemingen waarvan de energiekosten een relatief groot deel uitmaken van de totale omzet. Hoe gaat de regeling er op hoofdlijnen uitzien? […]

Door |2023-01-10T10:30:00+00:00januari 10th, 2023|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Hoofdlijnen tegemoetkoming energiekosten MKB

Maximale huurverhoging vrije sector

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de wet die de huurverhoging in de vrije sector maximeert. Hierdoor is voor komend jaar de gemiddelde loonstijging de bepalende factor voor de huurverhoging in plaats van de inflatie. In 2023 is de toegestane jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector vastgesteld op maximaal 4,1%. Zo wil het kabinet huurders [...]

Door |2023-01-05T10:30:00+00:00januari 5th, 2023|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Maximale huurverhoging vrije sector

Werken met en als zelfstandige

Het kabinet wil de balans herstellen als het gaat om het werken met zelfstandigen en als zelfstandige. Het streeft naar kleinere financiële verschillen tussen beide situaties en verduidelijking van de juridische regels rond een dienstverband. Tot slot wordt ingezet op handhaving door de Belastingdienst. Het is de bedoeling om uiterlijk op 1 januari 2025 het [...]

Door |2023-01-03T10:30:00+00:00januari 3rd, 2023|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Werken met en als zelfstandige
Ga naar de bovenkant