Liquide middelen: ondernemingsvermogen of Box 3?

Een consultant heeft in twee boekjaren tussen de € 600.000 en € 850.000 aan liquide middelen op de balans  van zijn eenmanszaak staan. Zijn winst is ongeveer € 14.500. De Belastingdienst corrigeert de aangiften en verplaatst de liquide middelen grotendeels naar Box 3. De consultant gaat naar de belastingrechter. […]

Door |2023-03-30T09:30:00+00:00maart 30th, 2023|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Liquide middelen: ondernemingsvermogen of Box 3?

Ontslag statutair directeur

De statutair directeur van een bedrijf in productie en verduurzaming van fruit, groente en peulvruchten neemt een time-out, nadat klachten over zijn wijze van leidinggeven met de raad van commissarissen zijn besproken. Vervolgens wordt hij ontslagen. Twee jaar tevoren hadden partijen afgesproken het dienstverband vijf jaar te verlengen. De directeur gaat naar de rechter. [...]

Door |2023-03-28T09:30:00+00:00maart 28th, 2023|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag statutair directeur

Ondernemers met achterstand coronabelastingschuld

Circa 73.000 ondernemers hebben van hun coronabelastingschuld nog niets afgelost sinds 1 oktober 2022. Het kabinet roept deze ondernemers op tot actie. De Belastingdienst informeert de ondernemers de komende tijd over de achterstand en de mogelijkheden die zij hebben om de achterstand in te lopen of uitstel aan te vragen. […]

Door |2023-03-24T10:30:00+00:00maart 24th, 2023|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Ondernemers met achterstand coronabelastingschuld

Korting op producten uit eigen bedrijf

Ontvangt een werknemer korting of een vergoeding bij de aankoop van producten uit eigen bedrijf? Voor korting op producten uit eigen bedrijf van de werkgever geldt een gerichte vrijstelling. De Belastingdienst heeft een handreiking gepubliceerd met voorwaarden en voorbeelden. […]

Door |2023-03-21T10:30:00+00:00maart 21st, 2023|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Korting op producten uit eigen bedrijf

Wet betaalbare huur

De afgelopen jaren zijn de huurprijzen in de private sector excessief gestegen. Afgelopen 5 jaar betaalden nieuwe huurders in de vier grote steden telkens € 160 per maand meer dan de vorige bewoners. In diezelfde periode zijn ruim 75.000 betaalbare koopwoningen opgekocht voor de verhuur. Om huurders een eerlijke prijs te laten betalen voor hun [...]

Door |2023-03-16T10:30:00+00:00maart 16th, 2023|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Wet betaalbare huur

Ontslag werknemer niet zo bedoeld

Een werknemer die als Teamleider Bagage op Schiphol werkzaam is, stuurt zijn leidinggevende een uitgebreide mail waaruit frustratie spreekt omdat hij is gepasseerd voor een hogere functie, en die eindigt met: ‘bij deze dien ik mijn ontslag in!’ Klare taal, maar is het een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring, die gericht is op beëindiging van zijn [...]

Door |2023-03-14T10:30:00+00:00maart 14th, 2023|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag werknemer niet zo bedoeld

TEK-vergoeding voor MKB aanvragen vanaf dinsdag 21 maart

MKB-bedrijven waarvan de energiekosten een relatief groot deel uitmaken van de totale omzet kunnen vanaf 21 maart de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aanvragen. De TEK-regeling is een tijdelijke tegemoetkoming voor energie-intensieve MKB-bedrijven voor de gestegen gas- en elektriciteitskosten. De tegemoetkoming kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd en loopt van 1 november 2022 tot en met 31 [...]

Door |2023-03-10T10:30:00+00:00maart 10th, 2023|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor TEK-vergoeding voor MKB aanvragen vanaf dinsdag 21 maart

Schenking aan echtgenote door verkoop tegen te lage prijs

Een man verkoopt voor € 234.000 onroerende zaken aan zijn vrouw. Ze zijn gehuwd onder huwelijkse voorwaarden. Omdat mevrouw de hypotheek van € 300.000 overneemt, betaalt de man € 66.000 bij. De koopprijs is gebaseerd op een taxatierapport, dat melding maakt van verontreiniging van de grond. Na enkele jaren, ze is inmiddels gescheiden, ontvangt de [...]

Door |2023-03-07T10:30:00+00:00maart 7th, 2023|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Schenking aan echtgenote door verkoop tegen te lage prijs

Handhavingsmoratorium ook voor inkomstenbelasting?

Een jongedame werkt in 2020 korte periodes in loondienst voor enkele werkgevers. Vanwege het gelijkheidsbeginsel is zij voor de inkomstenbelasting onderneemster, vindt ze. Voor zzp-ers geldt namelijk een handhavingsmoratorium, ook voor schijn-ondernemers die in werkelijkheid werknemer zijn. Dit moet dan gelijkelijk voor alle werknemers gelden. Een interessante gedachte? Wat vindt de rechter? […]

Door |2023-03-02T10:30:00+00:00maart 2nd, 2023|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Handhavingsmoratorium ook voor inkomstenbelasting?
Ga naar de bovenkant