Aftrek BTW woning, dak of overkapping met zonnepanelen?

Een particulier laat een huis bouwen met niet-geïntegreerde zonnepanelen op het dak en op een overkapping. De zonnepanelen hebben zelf geen functie als dakbedekking. De particulier vraagt BTW terug over de (aanleg van de) zonnepanelen, 50% van het dak en de overkapping. De Belastingdienst kent alleen aftrek toe over de (aanleg van de) zonnepanelen zelf. [...]

Door |2022-04-19T09:30:00+00:00april 19th, 2022|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Aftrek BTW woning, dak of overkapping met zonnepanelen?

Aanzegging einde contract via e-mail

Een medewerkster had een jaarcontract dat eindigde op 30 september 2021. In april 2021 werd ze ziek en vervolgens heeft ze niet meer gewerkt. Op 25 augustus 2021 is haar in een videogesprek medegedeeld dat het contract niet zou worden verlengd. Op 27 augustus 2021 krijgt ze een nette mail met wat haar te wachten [...]

Door |2022-04-14T09:30:00+00:00april 14th, 2022|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Aanzegging einde contract via e-mail

Zakelijke fiets en investeringsaftrek

Als u een fiets van de zaak ook privé mag gebruiken, geldt een bijtelling van 7% van de consumentenadviesprijs. De DGA en de zelfstandige ondernemer kunnen de kosten van de fiets in hun BV of onderneming in aftrek brengen. Soms zelfs meer dan de kosten. Voor welke fietsen krijgt u in 2022 investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek?  [...]

Door |2022-04-20T13:41:21+00:00april 12th, 2022|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Zakelijke fiets en investeringsaftrek

Overzicht belastingschulden corona

Hebt u een bedrag aan uitgestelde belastingschuld in verband met corona? De Belastingdienst stuurt u in de loop van april 2022 een eerste informatieve brief met een overzicht van de openstaande schuld. Dat is een overzicht van de opgebouwde belastingschulden op peildatum 31 januari 2022. […]

Door |2022-04-08T09:30:00+00:00april 8th, 2022|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Overzicht belastingschulden corona

Jonge ondernemer zelfstandig?

Af en toe ziet u jonge ondernemers van 16-17 jaar professionele websites of apps bouwen of een webshop runnen. Hoe zit dat eigenlijk juridisch? Kunnen ze een eigen zakelijke bankrekening openen en zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel? In principe niet. Daarvoor is eerst een gang naar de rechter nodig. […]

Door |2022-04-05T09:30:00+00:00april 5th, 2022|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Jonge ondernemer zelfstandig?

Uitkering betaald ouderschapsverlof

Op dit moment krijgen werknemers in Nederland hun ouderschapsverlofuren niet uitbetaald. Dit verandert door een nieuwe Europese richtlijn die voorziet in 2 maanden betaald ouderschapsverlof. De wet betaald ouderschapsverlof treedt op 2 augustus 2022 in werking. In het Coalitieakkoord is afgesproken dat de in de Wet betaald ouderschapsverlof geregelde uitkering van 50% wordt verhoogd naar 70%. [...]

Door |2022-03-31T09:30:00+00:00maart 31st, 2022|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Uitkering betaald ouderschapsverlof

Afgezonderd particulier vermogen

Een dame draagt haar woning over aan een stichting, waarna ze de woning gaat huren. Haar broer is voorzitter en secretaris van de stichting, zijn zoon is de penningmeester. Omdat de dame regelmatig in een zorginstelling verblijft, wordt de woning af en toe tijdelijk aan studenten verhuurd. De vraag is, of nog sprake is van [...]

Door |2022-03-29T09:30:00+00:00maart 29th, 2022|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Afgezonderd particulier vermogen

Tot 1 april 2022 uitstel van betaling vragen

Ondernemers die door de coronacrisis zijn geraakt kunnen sinds maart 2020 op een laagdrempelige wijze uitstel van betaling van hun nieuw opkomende belastingverplichtingen krijgen. Deze uitstelmogelijkheid loopt af op 1 april 2022. De opgebouwde belastingschuld mag in vijf jaar worden afgelost met ingang van 1 oktober 2022. Tot en met 31 maart 2022 kunt u [...]

Door |2022-03-25T10:30:00+00:00maart 25th, 2022|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Tot 1 april 2022 uitstel van betaling vragen

Dienstwoning, huisvesting en inwoning

Als u een woonruimte ter beschikking stelt aan een werknemer, kan een nihilwaardering van toepassing zijn. Hiervoor gelden voorwaarden. Voldoet de werkgever niet aan de voorwaarden, dan moet de werkgever een bedrag bij het loon tellen. De hoogte van deze bijtelling is afhankelijk van de situatie. […]

Door |2022-03-22T10:30:00+00:00maart 22nd, 2022|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Dienstwoning, huisvesting en inwoning

Vrijstelling erfbelasting werkneemster?

Een dame heeft gedurende 15 jaar, tot zijn overlijden, een alleenstaande oudere man verzorgd. Daarvoor kreeg ze geen vergoeding. Van een affectieve relatie was geen sprake. Na zijn overlijden ontvangt ze op basis van zijn testament een legaat van € 50.000. Ze doet voor het gehele bedrag een beroep op de werknemersvrijstelling.  De Belastingdienst past [...]

Door |2022-03-17T10:30:00+00:00maart 17th, 2022|Algemeen|Reacties uitgeschakeld voor Vrijstelling erfbelasting werkneemster?
Ga naar de bovenkant